Giám định Thực vật

 

Với sự liên kết và hợp tác với các nhà khoa học tại các trường đại học có chuyên môn hàng đầu về Thực vật học như Bộ môn Thực vật trường Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Chieng Mai - Thái Lan, trường Đại học Seoul - Hàn Quốc,...Indochina Herb đem đến dịch vụ Giám định chính xác đến tên chi và tên loài cây/dược liệu mới hoặc các loài dễ nhầm lẫn.

 
Các mẫu cây đều được phân tích chi tiết từng đặc điểm các bộ phận ở hoa, lá, quả,...để đối chiếu với tài liệu.
 
 
Để đảm bảo độ chính xác, các mẫu tốt nhất nên còn ở dạng tươi, có đủ hoa, lá, cành,... Các đặc điểm về nhị, nhụy, bầu hoa và các đặc điểm về lông, gân lá, mép lá,...là những đặc điểm quan trọng để xác định chính xác tên loài.
 
 
Các đặc điểm của mẫu được đối chiếu với các tài liệu mô tả cây thuốc như: Thực vật chí Trung Quốc, Thực vật chí Đông Dương, Thực vật chí Việt Nam,...; các mẫu tiêu bản tại các phòng tiêu bản lớn trên thế giới như Chinese Virtual Herbarium, Herbier Muséum Paris, Royal Botanic Garden Kew; cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thực vật tại các trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Dược liệu, Đại học Chieng Mai - Thái Lan, Đại học Seoul - Hàn Quốc,,..
 
 
Đăng ký để được tư vấn thêm về dịch vụ Giám định thực vật của Indochina Herb