Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật
10/03/2020
Hướng dẫn mua hàng
10/03/2020
 
Kính chào quý khách, Indochina Herb là website bán hàng trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Indochina Herb.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Indochina Herb là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Indochina Herb bao gồm các sản phẩm Dược Liệu.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Indochina Herb phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Indochina Herb sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Indochina Herb.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Indochina Herb , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://indochinaherb.vn/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.